Nov
16
11:30 AM11:30

Work notes - an audio playlist

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Work notes er en spilleliste med lydspor, 30 minutter av Prerna Bishnoi og Sindhu Thirumalaisamy (2017). Det kan høres i Rom for tro og tanke på Blindern, torsdag 16.11 mellom kl 11.30-16.00. Kuratoren er tilstede for samtaler om verket og kunstprosjektet. 

I lydarbeidet «Work notes» hører vi stemmene og ordene til Maryam Trine Skogen og Marion Rosen. De snakker enkeltvis om deres omsorgsarbeid som aldri blir fullstendig en del av ei heller helt utenfor de religiøse og politiske miljøer de arbeider i. Marion Rosen var en tysk flyktning som bosatte seg i California og utviklet terapiteknikken Rosenmetoden. Maryam Trine Skogen er rosenterapeut, norsk muslim og student i teologi. Lydarbeidet Work notes  ble laget samtidig med etableringen av Masjid al-Nisa, et kommende bønnerom, ledet av kvinner og skeive muslimer i Oslo, der Skogen også deltar.

Lydverket Work notes ble bestilt til kunstprosjektets «MMMMM … Alone (of all her sex)» kuraterte program av Petrine Vinje. Prosjektet tok form av en skulpturell installasjon i parken på Blindern (07.09-28.10.17), et tverrfaglig seminar «The Power of Motifs Conference», en publikasjon, lesninger og performance. 

Om kunstnerne: Prerna Bishnoi og Sindhu Thirumalaisamy har arbeidet sammen siden 2010. Deres samarbeid har ledet til prosjekter som er dypt engasjert i Bangalore, byen de begge vokste opp i. Gjennom filmer, performance og tekstarbeid leker de frem undersøkelser av håp og angst for byens utvikling. Tidligere prosjekter inkluderer «Composition for Temple Speakers (2014), Rhinos (2011), Kitchen Spectacle (2011) og The Dharmambudhi Tank project (2011). Prerna Bishnoi skriver, lager filmer performancer og spill, ofte i samarbeid med andre. Hun tok sin MA i ved Kunstakademiet i Trondheim NTNU i 2017. Sindhu Thirumalaisamy arbeider med lyd, alene og sammen med andre kunstnere og aktivister, i rollen som forsker, tekniker, redaktør og utøvende. Hun er MA-student ved Fine Arts ved University of California, San Diego. 

ENGLISH: 
Work Notes is an audio playlist with track notes, 30 minutes, by Prerna Bishnoi and Sindhu Thirumalaisamy (2017). It can be heard in Rom for thought and belief on Blindern, Thursday 16.11 between 11.30AM-4.00PM. The curator will be present for conversations about the piece and the art project in general.

The soundpiece was made for the project «MMMMM … Alone (of all her sex)» curated by Petrine Vinje. The project took form of a sculptural installation in the park of Blindern Campus (07.09-28.10.17), an interdisciplinary seminar «The Power of Motifs Conference», a publication, readings and performance. 

In Work Notes, we listen to the voices and words of Maryam Trine Skogen and Marion Rosen. They speak about their care work that can neither be fully contained in nor cast outside of their religious and political milieus. Rosen, a German refugee who settled in California, developed a technique of bodywork called Rosen Method. Skogen is a Rosen Method therapist, a Norwegian Muslim and a student of theology. Work Notes is synchronous with an emerging prayer space, Masjid al-Nisa, led by women and queer Muslims in Oslo, of which Skogen is a part.

Prerna Bishnoi and Sindhu Thirumalaisamy have been working together since 2010. Their collaboration has led to projects that are deeply engaged with Bangalore, the city they both grew up in. Through films, performances and writing, they playfully investigate hopes and anxieties linked to the city’s (re)development. Past projects include Composition for Temple Speakers (2014), The Curse (2012), Rhinos (2011), Kitchen Spectacle (2011), and The Dharmambudhi Tank Project (2011). Prerna Bishnoi is interested in the architecture of public or common spaces like shopping malls, metros, parks and playgrounds, the social, political and economic conditions established in these spaces and how they encourage a certain performativity – interaction and intra-action. She writes texts, makes films, performances and games, often in collaborations. Bishnoi completed her MA from Trondheim Academy of Fine Art, NTNU in 2017. Sindhu Thirumalaisamy is following the ways in which sound challenges scopic regimes, Sindhu’s work engages a poetics of uncontainability across different sites, cultures and borders. She regularly works with other artists and activists, acting as researcher, recordist, editor and performer. Sindhu is an MFA student at the University of California, San Diego.

View Event →
Sep
29
6:00 PM18:00

MMMMM - an evening of performance and readings

Performance og lesninger i installasjonen MMMMM … Alone (of all her sex) på Blindern, i parken ved H. Wergelands / S. Bugges hus. Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt. 

18.10
Salme 151 (Et feministisk tillegg til Salmenes bok, utgravd ved foten av St. Hanshaugen 2017)
Gyrid Gunnes         

18.30
Den barntunge Maria
Aina Villanger        

19.00
MMM MM
Petrine Vinje            

improvisasjoner av Sofia Jernberg med Ole Henrik Moe (fiolin) og Kari Rønnekleiv (bratsj) 

19.45
Eike-enteleki
Torild Wardenær        

20.10
Inne i en negers hånd – bønnens oppfyllelse i Siena – 
Jan Erik Rekdal        

20.30
Chance
Liv Kristin Holmberg
Et spekualtivt kammerspill om Marias valg, inspirert av Simone Weils tanker om tilfeldighet og determinisme. Seansen vil undersøke de etiske og metafysiske mulighetene som ligger i Marias liv og skjebne. Seansen gis en performativ, rituell ramme: en abortnemd, der fagjury vil bestå av teologer. Vi stiller oss spørsmålene: I hvilken grad har Maria fri vilje og rett til å råde over egen kropp og skjebne? I hvilken grad har Maria et metafysisk ansvar ovenfor Gud?

21.00
Samtale mellom kropper
Sara Rönnback / Daniel Slåttnes     

21.30
Ut av skogen
Marthe Ramm Fortun        

ENGLISH: Performance and readings in the installation MMMMM ... Alone (of all her sex) at the University Campus, Oslo, in the park by H. Wergelands / S. Bugges hus. Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt.

View Event →
Sep
9
1:00 PM13:00

The Power of Motifs, Day 3 - second part

Part IV: Motifs, Social Agency and Interpretation

The Holy Footprint: Making Home on the Move
Marina Warner (Professor, Birkbeck, University of London)

Tracing the Jerusalem Code: Constitutive Motifs in the Cultural Production of Western Christianity
Kristin Aavitsland (Professor, MF Norwegian School of Theology)

Some Motifs of Fictive Lives. Justine Frank and Maxim Komar-Myshkin
Roee Rosen (Artist and Professor, Bezalel Academy of Art and Design and Ha'Midrasha Art College)

Conclusion

Sign up here

 

View Event →
Sep
8
9:00 AM09:00

The Power of Motifs Conference, Day 2

  • University of Oslo, Professorboligen (map)
  • Google Calendar ICS

Part II: Motifs and their Social Agency

The Gothic Line of Beauty: Motif and Occasion in Medieval Aesthetics
Paul Binski (Professor, University of Cambridge)

True Artworks. The Power of Art in Post-Kantian Philosophy
Ingvild Torsen (Associate Professor, University of Oslo)

Other Ways of Being: Analytical Categories and Perceptual Realities in Old Norse Society
Lotte Hedeager (Professor, University of Oslo)    

The Tower of Babel: Vernacular Alterations of a Biblical Motif
Mikael Males (Associate Professor, University of Oslo)

Canonised Motifs and their Cultural Functions
Jorunn Økland (Professor, University of Oslo)

Part III: Motifs and Interpretation

Memory, Motifs and Symbols
Pernille Hermann (Associate Professor, Aarhus University)

Giants of the North: Imagination, Constructed Memories, and Animism of a Medieval Motif
Assaf Pinkus (Professor, Tel Aviv University)

The Power of Detail According to Roland Barthes
Christian Refsum (Professor, University of Oslo)

Motifs of Touch: The Haptics of 21s Century Video Art
Susanne Sæther (Independent scholar and curator)

Sign up here

View Event →
Sep
7
to Sep 8

The Power of Motifs Conference, Day 1

  • University of Oslo, Professorboligen (map)
  • Google Calendar ICS

The Power of Motifs: Introduction
Karoline Kjesrud (Postdoc., University of Oslo)

Part I: Motifs in Human Communication
Aesthetic Experiences and their Uses
Semir Zeki (Professor, University College London)

The Cumulative Cultural Evolution of Saliency, Symmetry and Intentionality in Prehistoric Sign Use
Kristian Tylén (Associate Professor, Aarhus University)

Peirce and the Semiotic Synechism of Art, Science, Politics and Religion
Søren Brier (Professor, Copenhagen Business School)

Abduction as the Missing Link between Aesthetics and Biology
Drude von der Fehr (Professor em., University of Oslo)

Motifs in Melodies
Tejaswinee Kelkar (PhD, University of Oslo)

What is in a Name? The Sound of Maria
Owe Ronström and Eva Sjöstrand (Professor Uppsala University, Campus Gotland, and Author/Journalist, Sveriges Radio)

Sign up here

View Event →