Back to All Events

MMMMM - an evening of performance and readings

Performance og lesninger i installasjonen MMMMM … Alone (of all her sex) på Blindern, i parken ved H. Wergelands / S. Bugges hus. Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt. 

18.10
Salme 151 (Et feministisk tillegg til Salmenes bok, utgravd ved foten av St. Hanshaugen 2017)
Gyrid Gunnes         

18.30
Den barntunge Maria
Aina Villanger        

19.00
MMM MM
Petrine Vinje            

improvisasjoner av Sofia Jernberg med Ole Henrik Moe (fiolin) og Kari Rønnekleiv (bratsj) 

19.45
Eike-enteleki
Torild Wardenær        

20.10
Inne i en negers hånd – bønnens oppfyllelse i Siena – 
Jan Erik Rekdal        

20.30
Chance
Liv Kristin Holmberg
Et spekualtivt kammerspill om Marias valg, inspirert av Simone Weils tanker om tilfeldighet og determinisme. Seansen vil undersøke de etiske og metafysiske mulighetene som ligger i Marias liv og skjebne. Seansen gis en performativ, rituell ramme: en abortnemd, der fagjury vil bestå av teologer. Vi stiller oss spørsmålene: I hvilken grad har Maria fri vilje og rett til å råde over egen kropp og skjebne? I hvilken grad har Maria et metafysisk ansvar ovenfor Gud?

21.00
Samtale mellom kropper
Sara Rönnback / Daniel Slåttnes     

21.30
Ut av skogen
Marthe Ramm Fortun        

ENGLISH: Performance and readings in the installation MMMMM ... Alone (of all her sex) at the University Campus, Oslo, in the park by H. Wergelands / S. Bugges hus. Problemveien, vis á vis Meterologisk institutt.